Uutiskirjeet

UKKT

Uutiskirje syyskuu 2019

 

Seura on kohta yksivuotias

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura (UKKT) on pian vuoden ikäinen: seura perustettiin 31.10.2018. Tämän uuden yhdistyksen tavoitteena on edistää tutkimusta, joka kohdistuu erityisesti kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen sekä eri katsomusten kasvatusajatteluun ja -toimintaan. Seura on päässyt hyvin liikkeelle ja jäsenkunta on kasvanut ilahduttavasti. Syyskuussa 2019 seuralla on 27 henkilöjäsentä, 8 yhteisöjäsentä ja 22 opiskelijajäsentä. Edelleenkin kaikki uudet jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita!

Ensimmäisen vuoden toiminta

Alkuvaiheessa uudella yhdistyksellä on ollut luonnollisesti hoidettavanaan runsaasti käytännön asioita. Seuralle on avattu kotisivut (ukkt.fi). Niistä pyritään rakentamaan käyttäjien kannalta mahdollisimman toimivat, ja siksi kaikenlainen palaute on tervetullutta. Verkkosivuilla on myös lomake, jolla voi hakea seuran jäsenyyttä. Graafikko Jenni Alasimi laati seuralle liiketunnuksen ja graafisen ohjeiston ja näin UKKT:lla on nyt tunnistettava
ulkoinen ilme.

Ensimmäisen vuoden aikana päästiin myös seuran tavoitteiden mukaiseen toimintaan. UKKT järjesti maaliskuussa vuosikokouksen yhteydessä pienimuotoisen tutkimusseminaarin, jossa käsiteltiin uskonnon roolia nuorten kasvussa. Näköpiirissä on useita muitakin seminaareja, joiden järjestämisessä UKKT on mukana.

 

Tulevia tapahumia

15.11.2019 on Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivä. Kyseessä on perinteinen Diakonian tutkimuksen seuran järjestämä tilaisuus, johon UKKT tulee nyt toisena järjestäjänä mukaan. Siksi päivän nimeäkin muotoiltiin uudelleen. Seuramme jakaa tuolloin ensimmäistä kertaa tutkimusalaansa liittyvän opinnäytetyöpalkinnon. Tarkempi kuvaus palkinnon kriteereistä ja päivien ohjelmasta on kotisivuillamme erikseen.


Ensi vuoden alussa 14.-16.1.2020 järjestetään Tampereella nuoriso- ja kasvatusalan suurtapahtuma Nuori 2020. Myös UKKT on mukana sen runsaassa ohjelmatarjonnassa järjestämällä luentotilaisuuden otsikolla “Nuoret, muuttuva usko ja identiteetti Suomessa ja Euroopassa”.


19.-20.3.2020 ovat ensimmäiset Teologian ja uskonnontutkimuksen päivät, joiden järjestäjinä ovat teologiset tieteelliset seurat. Ohjelma koostuu keynote-esitelmistä ja monista työryhmistä. UKKT:n vastuulla on työryhmä, jonka teema on “Uskonto, katsomus ja kasvatus muuttuvassa yhteiskunnassa”. Työryhmien esitelmäkutsu (Call for papers) on avoin 8.11.2019 asti.

Tarkempia tietoja järjestelyistä ja ohjelmasta on päivien kotisivuilla.

Tulevista tapahtumista on vielä on syytä mainita Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatussymposium, joka pidetään 22.10.2020. Tapahtuman pääjärjestäjinä ovat Helsingin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta ja Kirkkohallitus laajapohjaisessa yhteistyössä varhaiskasvatuksen eri toimijoiden kanssa. Myös UKKT on kutsuttu mukaan symposiumin suunnittelutyöhön.

Aikakauskirja

Yksi Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran toiminnan päätavoitteissa on tieteellisen aikakauskirjan perustaminen. Tällä hetkellä tavoitteena on ensimmäisen numeron julkaiseminen syksyllä 2020. Sen artikkelit pohjautuvat Teologian ja uskonnontutkimuksen päivän työryhmämme esitelmiin. Seurassamme nähdään, että tämänkaltaiselle pääasiassa suomenkieliselle tieteelliselle aikakauskirjalle on selvästi
tarvetta. Tavoitteena on toimittaa sisällöllisesti laaja-alaista ja tieteellisesti korkeatasoista julkaisua. Parhaimmillaan se voi olla foorumi, joka palvelee laajasti sekä tutkijoita että tutkimuksesta kiinnostuneita lukijoita.