Uutiskirjeet

UKKT

Uutiskirje lokakuu 2020

 

Viime keväänä huomattiin, että koronapandemia aiheuttaa muutoksia vakiintuneisiin toimintatapoihin koko yhteiskunnassa. Monia tapahtumia jouduttiin siirtämään. Etäyhteyksien käytöstä tuli uusi normaali. Vaikka kesäaika oli tässä suhteessa kevättä helpompi, syksyllä todettiin, että pahin ei ole vielä ohi. Tämä on vaikuttanut ja yhä vaikuttaa myös Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran toimintaan.

Ensimmäiset Teologian ja uskonnontutkimuksen päivät

Yksi mittava tapahtuma, joka joutui koronan kouriin, oli Teologian ja uskonnontutkimuksen päivät 10.-11.9.2020. Kyseessä oli ensimmäinen suomalaisten teologisten seurojen yhdessä järjestämä tieteellinen konferenssi. Kaksipäiväinen tapahtuma siirrettiin lyhyellä varoitusajalla maaliskuulta syyskuulle ja muutettiin pääosin verkkovälitteiseksi. Vain esitysten pitäjillä oli mahdollisuus olla tapahtumapaikalla Tieteiden talolla Helsingissä. Poikkeusjärjestelyistä huolimatta konferenssi onnistui hyvin.

UKKT vastasi yhdessä Kirkon tutkimuskeskuksen kanssa kahdesta työryhmästä, joiden teemana oli “Uskonto, katsomus ja kasvatus muuttuvassa yhteiskunnassa”. 

Ensimmäisessä työryhmässä Hanna Salomäki esitteli tutkimustuloksia nuorten aikuisten, erityisesti naisten, suhtautumisesta kasteeseen, Vesa Nuorva käsitteli konfirmaatiovirsien teologiassa tapahtuneita muutoksia, Eriikka Jankko tarkasteli lapsiteologisen tutkimuksen näkökulmia ja Helena Kauppila vertaili tunteiden ilmaisemista ristiäisiä ja nimiäisiä käsittelevissä blogikirjoituksissa.

Toisessa työryhmässä Kati Tervo-Niemelä tarkasteli kansainvälisen aineiston avulla kotien uskonnollisen perinteen siirtymistä, Suvi Salonen käsitteli hengellisen musiikin opettamiseen liittyviä diskursseja kansa- ja peruskoulun opetussuunnitelmissa, Jouko Porkka ja Jari Pulkkinen esittelivät tuoreen rippikoulukyselyn tuloksia ja Maarit Hytönen tarkasteli suomalaisten kasteeseen ja kummiuteen liittyviä käsityksiä. Osa työryhmien esityksistä tullaan julkaisemaan artikkeleina UKKT:n tieteellisessä aikakauskirjassa.

Tulevia tapahtumia

UKKT järjestää yhdessä Diakonian tutkimuksen seuran kanssa viimevuotiseen tapaan Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivän 26.11.2020. Tällä kertaa tapahtuma on kokonaan virtuaalinen. Tapahtuman teema on “Ihminen koronan keskellä – yksilöllisen ja yhteisöllisen kohtaamisen muutos”. Pääesitelmässä TT Suvi-Maria Saarelainen käsittelee merkityksellisyyden kokemusta korona-aikana, ja häntä kommentoivat YTT Talvikki Ahonen ja TT Vesa Nuorva. Ohjelmassa on myös kaksi työpajaa teemalla “Miten korona muutti työelämää?”. Tarkempia tietoja on molempien seurojen verkkosivuilla (dts.fi, ukkt.fi). Tutkimuspäivän päätteeksi UKKT jakaa toisen kerran tutkimusalaansa liittyvän Majakka-opinnäytetyöpalkinnon. 

Kaksi muutakin tapahtumaa, joiden valmisteluissa UKKT on ollut mukana, on päätetty siirtää verkossa toteutettaviksi. Katsomuskasvatussymposium pidetään 22.10.2020. Tapahtuman teemana on “Lapsi katsomuksellisena ajattelijana”. Myös seuraavat Kirkon kasvatuksen päivät 2021 järjestetään kokonaan verkossa. Yksipäiväinen virtuaalitapahtuma on 13.1.2021. Muuttuneista järjestelyistä johtuen päivän ohjelman suunnittelu on vielä kesken ja myös UKKT:n osuus kokonaisuudessa täsmentyy syksyn kuluessa.  

UKKT

Uutiskirje toukokuu 2020

 

Poikkeuksellinen kevät

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura on elänyt koronakevättä, joka on ollut kansallisesti ja kansainvälisesti jaettu kokemus. Alkuvuoden toimintamme vielä toteutui suunnitellusti, mutta poikkeusolojen alkaminen toi meillekin mukanaan ohjelmanmuutoksia ja epävarmuutta.

Näkyvyyttä Nuori 2020 -tapahtumassa

UKKT oli yhtenä sisällöntuottajana 14.–16.1.2020 Tampereella järjestetyssä Nuori 2020-tapahtumassa. Kati Tervo-Niemelä ja Jouko Porkka sekä Pia Koirikivi ja Saija Benjamin toteuttivat ohjelmakokonaisuuden Nuoret, muuttuva usko ja identiteetti Suomessa ja Euroopassa. Osallistujia oli runsaasti ja keskustelu esitysten jälkeen oli vilkasta. Kotimaa teki tilaisuudesta aukeaman jutun.

Vuosikokous maaliskuun alussa

UKKT:n vuosikokous pidettiin 2.3.2020. Toimintakertomuksen yhteydessä todettiin, että uusi seura on päässyt hyvin liikkeelle. Vuoden 2019 lopussa seuralla oli 28 henkilöjäsentä, 22 opiskelijajäsentä ja 8 yhteisöjäsentä. Uudet jäsenet ovat edelleen lämpimästi tervetulleita. Hallituksen kokoonpanoon ei tullut muutoksia. Puheenjohtajana jatkaa Pekka Launonen, varapuheenjohtaja on Kati Tervo-Niemelä, sihteeri Arja Lusa ja rahastonhoitaja Tero Fleminch.

Ohjelmanmuutoksia

Korona-ajan rajoitusten takia Teologian ja uskonnontutkimuksen päivät jouduttiin siirtämään maaliskuulta syyskuulle. Uusi ajankohta on 10.–11.9.2020. Päivien teema on Uskonto ja yhteiskunnan haasteet . UKKT toteuttaa yhdessä Kirkon tutkimuskeskuksen kanssa kaksi työryhmää, joiden otsikkona on Uskonto, katsomus ja kasvatus muuttuvassa yhteiskunnassa . Tieteellisen seuran jäsenyys oikeuttaa alennettuun osallistumismaksuun.
Lisätietoja tästä linkistä.
– Kansainvälinen IASYM-konferenssi on toinen seuran tutkimusintressien kannalta kiinnostava tapahtuma, joka jouduttiin siirtämään. Kokous pidetään vuoden päästä 7.–10.4.2021 Helsingissä teemalla Cultivating Youth Spirituality: Faith, Nurturing and Youth Ministry.
– Sen sijaan Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatussymposium järjestetään tämän hetken tietojen mukaan alkuperäisen suunnitelman mukaan 22.10.2020 Helsingissä.

 

Aikakauskirjan valmistelu

Vuonna 2020 UKKT:n toiminnan kärkitavoite on uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tematiikkaan liittyvän tieteellisen aikakauskirjan perustaminen. Koronan aiheuttamat poikkeusolot ovat hidastaneet valmistelua ja tuottaneet hieman epävarmuutta. Tavoite on kuitenkin ennallaan, vaikka julkaiseminen tapahtuu vuoden 2021 puolella. Ensimmäisen numeron artikkelit pohjautuvat Teologian ja uskonnontutkimuksen päivillä pidettävien, UKKT:n vastuulla olevien työryhmien esityksiin. Ensimmäinen numero on printtiversio ja jatkossa aikakauskirja julkaistaan verkossa Open Access -julkaisuna.


 

UKKT

Uutiskirje syyskuu 2019

 

Seura on kohta yksivuotias

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura (UKKT) on pian vuoden ikäinen: seura perustettiin 31.10.2018. Tämän uuden yhdistyksen tavoitteena on edistää tutkimusta, joka kohdistuu erityisesti kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen sekä eri katsomusten kasvatusajatteluun ja -toimintaan. Seura on päässyt hyvin liikkeelle ja jäsenkunta on kasvanut ilahduttavasti. Syyskuussa 2019 seuralla on 27 henkilöjäsentä, 8 yhteisöjäsentä ja 22 opiskelijajäsentä. Edelleenkin kaikki uudet jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita!

Ensimmäisen vuoden toiminta

Alkuvaiheessa uudella yhdistyksellä on ollut luonnollisesti hoidettavanaan runsaasti käytännön asioita. Seuralle on avattu kotisivut (ukkt.fi). Niistä pyritään rakentamaan käyttäjien kannalta mahdollisimman toimivat, ja siksi kaikenlainen palaute on tervetullutta. Verkkosivuilla on myös lomake, jolla voi hakea seuran jäsenyyttä. Graafikko Jenni Alasimi laati seuralle liiketunnuksen ja graafisen ohjeiston ja näin UKKT:lla on nyt tunnistettava
ulkoinen ilme.

Ensimmäisen vuoden aikana päästiin myös seuran tavoitteiden mukaiseen toimintaan. UKKT järjesti maaliskuussa vuosikokouksen yhteydessä pienimuotoisen tutkimusseminaarin, jossa käsiteltiin uskonnon roolia nuorten kasvussa. Näköpiirissä on useita muitakin seminaareja, joiden järjestämisessä UKKT on mukana.

 

Tulevia tapahumia

15.11.2019 on Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivä. Kyseessä on perinteinen Diakonian tutkimuksen seuran järjestämä tilaisuus, johon UKKT tulee nyt toisena järjestäjänä mukaan. Siksi päivän nimeäkin muotoiltiin uudelleen. Seuramme jakaa tuolloin ensimmäistä kertaa tutkimusalaansa liittyvän opinnäytetyöpalkinnon. Tarkempi kuvaus palkinnon kriteereistä ja päivien ohjelmasta on kotisivuillamme erikseen.


Ensi vuoden alussa 14.-16.1.2020 järjestetään Tampereella nuoriso- ja kasvatusalan suurtapahtuma Nuori 2020. Myös UKKT on mukana sen runsaassa ohjelmatarjonnassa järjestämällä luentotilaisuuden otsikolla “Nuoret, muuttuva usko ja identiteetti Suomessa ja Euroopassa”.


19.-20.3.2020 ovat ensimmäiset Teologian ja uskonnontutkimuksen päivät, joiden järjestäjinä ovat teologiset tieteelliset seurat. Ohjelma koostuu keynote-esitelmistä ja monista työryhmistä. UKKT:n vastuulla on työryhmä, jonka teema on “Uskonto, katsomus ja kasvatus muuttuvassa yhteiskunnassa”. Työryhmien esitelmäkutsu (Call for papers) on avoin 8.11.2019 asti.

Tarkempia tietoja järjestelyistä ja ohjelmasta on päivien kotisivuilla.

Tulevista tapahtumista on vielä on syytä mainita Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatussymposium, joka pidetään 22.10.2020. Tapahtuman pääjärjestäjinä ovat Helsingin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta ja Kirkkohallitus laajapohjaisessa yhteistyössä varhaiskasvatuksen eri toimijoiden kanssa. Myös UKKT on kutsuttu mukaan symposiumin suunnittelutyöhön.

Aikakauskirja

Yksi Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran toiminnan päätavoitteissa on tieteellisen aikakauskirjan perustaminen. Tällä hetkellä tavoitteena on ensimmäisen numeron julkaiseminen syksyllä 2020. Sen artikkelit pohjautuvat Teologian ja uskonnontutkimuksen päivän työryhmämme esitelmiin. Seurassamme nähdään, että tämänkaltaiselle pääasiassa suomenkieliselle tieteelliselle aikakauskirjalle on selvästi
tarvetta. Tavoitteena on toimittaa sisällöllisesti laaja-alaista ja tieteellisesti korkeatasoista julkaisua. Parhaimmillaan se voi olla foorumi, joka palvelee laajasti sekä tutkijoita että tutkimuksesta kiinnostuneita lukijoita.