Uutiskirjeet

UKKT

Uutiskirje syyskuu 2021

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura toivottaa kaikille ystävilleen hyvää alkanutta syksyä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että jo pitkään vaivannut pandemia on hellittämässä ja monien tilaisuuksien ja tapahtumien suunnittelussa ollaan palaamassa henkilökohtaiset kohtaamiset mahdollistaviin käytäntöihin. Toivomme tämän myönteisen kehityksen jatkuvan, koska se vaikuttaa monin tavoin myös seuramme toimintaan. Tähän kirjeeseen on koottu muutamia ajankohtaisia kuulumisia ja lähitulevaisuuden suunnitelmia.

 

1 Seuran uusi tieteellinen aikakauskirja ilmestynyt

Seuran perustamisesta lähtien yksi toiminnan päätavoitteista on ollut tieteellisen aikakauskirjan perustaminen. Kevään uutiskirjeessä kerroimme, että tavoitteen toteutuminen alkoi olla jo käsillä. Niinpä sitten 11.6. näki päivänvalon Uskonto, katsomus ja kasvatus - tieteellinen aikakauskirja 1/2021. Painettu julkaisu lähetettiin kaikille seuran jäsenille. Juhannusviikolla 21.6. aikakauskirjan verkkoversio ilmestyi seuran kotisivuilla (ukkt.fi) ja on siellä vapaasti luettavissa. Tämän lisäksi julkaisu ilmestyi nyt syksyn alkaessa myös journal.fi -alustalla, joka on suomalaisten tiedelehtien julkaisualusta. Seuraavan numeron on tarkoitus ilmestyä joulukuussa. 

Uskonto, katsomus ja kasvatus -aikakauskirja julkaisee vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita sekä katsauksia ja kirja-arvioita. Toimitus ottaa mielellään vastaan käsikirjoituksia. Ne voi lähettää päätoimittaja Kati Tervo-Niemelälle, kati.tervo-niemela@uef.fi. Kirjoittajan ohjeet löytyvät seuran kotisivuilta ja julkaisun sivuilta.  

 

2 Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivä 2021

Kolmas Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivä järjestetään 25.11.2021. Ohjelman suunnittelusta vastaavat yhdessä Diakonian tutkimuksen seura ja Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura. Tilaisuus on hybridtapahtuma, johon voi osallistua joko paikan päällä Diakonia-ammattikorkeakoulun (Helsinki) tiloissa tai verkon välityksellä. Tutkimuspäivän teema on Tutkimusta ja toimintaa: diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen osallistavia ja toimintaa kehittäviä menetelmiä. Lähtökohtana on se, että kumpikin seura julkaisee omaa tieteellistä aikakauskirjaansa. Niiden yhtenä tavoitteena on levittää tutkimustuloksia mahdollisimman laajalle ja tarjota tutkittua tietoa diakonian ja kasvatuksen kentille toiminnan kehittämiseksi. Päivän ohjelma pyrkii kulkemaan tällä teoreettisen tiedon ja käytännön toiminnan rajapinnalla. Lisätietoja seuran verkkosivuilla.

 

3 Opinnäytetyöpalkinto Majakka taas haettavana

Opinnäytetyöpalkinto Majakka on haettavana nyt kolmannen kerran. Se on tarkoitettu yliopistojen ja korkeakoulujen pro gradu -tutkielmille ja opinnäytetöille, jotka liittyvä seuran tutkimusalaan. Haku on auki 15.10.2021 asti ja palkinto julkistetaan Diakonian ja kasvatuksen tutkimuspäivän yhteydessä 25.11.2021. Tarkemmat tiedot seuran verkkosivuilla. 

 

4 Kirkon kasvatuksen päivät

Kirkon kasvatuksen päivät pidetään 11.-13.1.2022 Jyväskylässä teemalla “Että kukaan ei jää yksin”. Viimeksi kasvatuksen päivät toteutettiin vain verkossa, mutta nyt kyseessä on hybriditapahtuma, mikä mahdollistaa myös perinteisen henkilökohtaisen osallistumisen tapahtumapaikalla. UKKT on päivillä mukana ohjelman tuottajana ja omalla pöydällään materiaalinäyttelyssä. Lisätietoja: https://evl.fi/kirkonkasvatuksenpaivat

 

5 Teologian ja uskonnontutkimuksen päivät 2022

Suomalaiset teologiset tieteelliset seurat järjestävät toiset Teologian ja uskonnontutkimuksen päivät Helsingin yliopistolla 18.-20.5.2022. Ensimmäinen konferenssi oli vuosi sitten syyskuussa, ja UKKT oli siinä mukana kahden työryhmän toteuttajana. Seuran on tarkoitus olla mukana myös tulevilla päivillä ja toteuttaa työryhmätyöskentely uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tematiikkaan liittyen. Suunnitelmissa on niin sanottu avoin sessio, johon otetaan vastaan esitelmätarjouksia yksittäisiltä tutkijoilta. Tutkimuspäivien koko ohjelma on nyt työn alla ja yksityiskohdat tarkentuvat tämän syksyn aikana. Tiedotamme myöhemmin lisää sekä konferenssin kokonaisuudesta että seuramme oman osuuden sisällöstä.

 

UKKT
Uutiskirje toukokuu 2021

 

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran alkuvuosi 2021 on jatkunut  samoissa merkeissä kuin edellinenkin: pandemiasta johtuvat poikkeusolot ovat ohjanneet toimimaan etäyhteyksin. Nyt kesän alkaessa on jo paljon odotusta olojen normalisoitumisesta ja perinteisen kohtaamisen paluusta. On kuitenkin myös merkkejä siitä, että erilaiset virtuaalitoteutukset ja hybridimallit ovat tulleet jäädäkseen ja niiden etuja tullaan hyödyntämään poikkeusolojen jälkeenkin.

Vuosikokous maaliskuussa  

UKKT:n vuosikokous pidettiin 24.3. etäyhteyksin. Hallitus uudistui hieman, kun varsinaiseksi jäseneksi valittiin dosentti Anuleena Kimanen ja varajäseneksi järjestöasiantuntija Ilona Lehmus. Tervetuloa mukaan seuran työhön! Paikkansa jättivät Jussi Junni ja Tanja Vähäoja. He olivat seuran perustajajäseniä ja mukana hallituksessa alusta asti. Lämpimät kiitokset tekemästänne pioneerityöstä! Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Pekka Launonen

Toimintakertomuksessa todettiin poikkeusolojen vaikutukset vuoden 2020 toiminnan ulkonaiseen toteuttamiseen. Samalla havaittiin, että etäosallistumisen mahdollisuus saattoi myös lisätä tapahtumien osallistujamääriä. Näin kävi esimerkiksi marraskuussa Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivässä. Sen sijaan seuran jäsenmäärän kasvu pysähtyi, mikä todennäköisesti johtui yleisötapahtumien loppumisesta ja henkilökohtaisten kontaktien puuttumisesta. Haluamme kuitenkin myös muistuttaa, että jäsenhakemuksen tekeminen tapahtuu edelleen helposti seuran kotisivujen kautta: https://www.ukkt.fi/yhteystiedot/

Uskonto, katsomus ja kasvatus – Tieteellinen aikakauskirja

Yksi UKKT:n toiminnan päätavoitteita on alusta lähtien ollut uuden tieteellisen aikakauskirjan julkaiseminen. Nyt meillä on ilo kertoa, että olemme tämän toteutumisen kynnyksellä. Julkaisu on nimeltään Uskonto, katsomus ja kasvatus – Tieteellinen aikakauskirja ja sen ensimmäinen numero ilmestyy kesäkuun toisella viikolla. Tämä noin satasivuinen julkaisu postitetaan kaikille jäsenille ja sen jälkeen se ilmestyy myös luettavaksi UKKT:n kotisivuilla.

Uskonto, katsomus ja kasvatus rakentuu kolmesta osiosta. Ensiksi siinä on vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita. Nyt ilmestyvässä numerossa näitä on neljä, ja ne käsittelevät kristillistä kasvatusta erityisesti kasteen näkökulmasta. Julkaisun toisessa osiossa on erilaisia katsauksia, jotka tällä kertaa ovat uskonnonpedagogiikan ja kasvaustieteen alaan liittyviä väitösluentoja. Kolmanneksi aikakauskirjassa julkaistaan kirja-arvioita. 

Uskonto, katsomus ja kasvatus ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Kaksi ensimmäistä numeroa julkaistaan sekä painettuina että verkossa. Sen jälkeen aikakauskirja ilmestyy vain verkossa Open Acces -julkaisuna.

Julkaisun päätoimittaja on professori Kati Tervo-Niemelä ja toimitussihteeri teologian tohtori Isto Peltomäki. Toimitus ottaa mielellään vastaan ehdotuksia sekä julkaistavista kirjoituksista että käsiteltävistä aihepiireistä. Päätoimittaja toteaa ensimmäisessä pääkirjoituksessaan: “Toivomme, että tämä julkaisu tavoittaisi paitsi alan tutkijat myös ne, jotka tarvitsevat tutkimustietoa käytännön työssään.” Seuramme toivoo, että uuden tieteellisen aikakauskirjan ympärille kasvaa laaja ja monialainen tutkijoiden, kirjoittajien ja lukijoiden piiri.

 

Pekka Launonen
puheenjohtaja

UKKT

Uutiskirje lokakuu 2020

 

Viime keväänä huomattiin, että koronapandemia aiheuttaa muutoksia vakiintuneisiin toimintatapoihin koko yhteiskunnassa. Monia tapahtumia jouduttiin siirtämään. Etäyhteyksien käytöstä tuli uusi normaali. Vaikka kesäaika oli tässä suhteessa kevättä helpompi, syksyllä todettiin, että pahin ei ole vielä ohi. Tämä on vaikuttanut ja yhä vaikuttaa myös Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran toimintaan.

Ensimmäiset Teologian ja uskonnontutkimuksen päivät

Yksi mittava tapahtuma, joka joutui koronan kouriin, oli Teologian ja uskonnontutkimuksen päivät 10.-11.9.2020. Kyseessä oli ensimmäinen suomalaisten teologisten seurojen yhdessä järjestämä tieteellinen konferenssi. Kaksipäiväinen tapahtuma siirrettiin lyhyellä varoitusajalla maaliskuulta syyskuulle ja muutettiin pääosin verkkovälitteiseksi. Vain esitysten pitäjillä oli mahdollisuus olla tapahtumapaikalla Tieteiden talolla Helsingissä. Poikkeusjärjestelyistä huolimatta konferenssi onnistui hyvin.

UKKT vastasi yhdessä Kirkon tutkimuskeskuksen kanssa kahdesta työryhmästä, joiden teemana oli “Uskonto, katsomus ja kasvatus muuttuvassa yhteiskunnassa”. 

Ensimmäisessä työryhmässä Hanna Salomäki esitteli tutkimustuloksia nuorten aikuisten, erityisesti naisten, suhtautumisesta kasteeseen, Vesa Nuorva käsitteli konfirmaatiovirsien teologiassa tapahtuneita muutoksia, Eriikka Jankko tarkasteli lapsiteologisen tutkimuksen näkökulmia ja Helena Kauppila vertaili tunteiden ilmaisemista ristiäisiä ja nimiäisiä käsittelevissä blogikirjoituksissa.

Toisessa työryhmässä Kati Tervo-Niemelä tarkasteli kansainvälisen aineiston avulla kotien uskonnollisen perinteen siirtymistä, Suvi Salonen käsitteli hengellisen musiikin opettamiseen liittyviä diskursseja kansa- ja peruskoulun opetussuunnitelmissa, Jouko Porkka ja Jari Pulkkinen esittelivät tuoreen rippikoulukyselyn tuloksia ja Maarit Hytönen tarkasteli suomalaisten kasteeseen ja kummiuteen liittyviä käsityksiä. Osa työryhmien esityksistä tullaan julkaisemaan artikkeleina UKKT:n tieteellisessä aikakauskirjassa.

Tulevia tapahtumia

UKKT järjestää yhdessä Diakonian tutkimuksen seuran kanssa viimevuotiseen tapaan Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivän 26.11.2020. Tällä kertaa tapahtuma on kokonaan virtuaalinen. Tapahtuman teema on “Ihminen koronan keskellä – yksilöllisen ja yhteisöllisen kohtaamisen muutos”. Pääesitelmässä TT Suvi-Maria Saarelainen käsittelee merkityksellisyyden kokemusta korona-aikana, ja häntä kommentoivat YTT Talvikki Ahonen ja TT Vesa Nuorva. Ohjelmassa on myös kaksi työpajaa teemalla “Miten korona muutti työelämää?”. Tarkempia tietoja on molempien seurojen verkkosivuilla (dts.fi, ukkt.fi). Tutkimuspäivän päätteeksi UKKT jakaa toisen kerran tutkimusalaansa liittyvän Majakka-opinnäytetyöpalkinnon. 

Kaksi muutakin tapahtumaa, joiden valmisteluissa UKKT on ollut mukana, on päätetty siirtää verkossa toteutettaviksi. Katsomuskasvatussymposium pidetään 22.10.2020. Tapahtuman teemana on “Lapsi katsomuksellisena ajattelijana”. Myös seuraavat Kirkon kasvatuksen päivät 2021 järjestetään kokonaan verkossa. Yksipäiväinen virtuaalitapahtuma on 13.1.2021. Muuttuneista järjestelyistä johtuen päivän ohjelman suunnittelu on vielä kesken ja myös UKKT:n osuus kokonaisuudessa täsmentyy syksyn kuluessa.  

UKKT

Uutiskirje toukokuu 2020

 

Poikkeuksellinen kevät

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura on elänyt koronakevättä, joka on ollut kansallisesti ja kansainvälisesti jaettu kokemus. Alkuvuoden toimintamme vielä toteutui suunnitellusti, mutta poikkeusolojen alkaminen toi meillekin mukanaan ohjelmanmuutoksia ja epävarmuutta.

Näkyvyyttä Nuori 2020 -tapahtumassa

UKKT oli yhtenä sisällöntuottajana 14.–16.1.2020 Tampereella järjestetyssä Nuori 2020-tapahtumassa. Kati Tervo-Niemelä ja Jouko Porkka sekä Pia Koirikivi ja Saija Benjamin toteuttivat ohjelmakokonaisuuden Nuoret, muuttuva usko ja identiteetti Suomessa ja Euroopassa. Osallistujia oli runsaasti ja keskustelu esitysten jälkeen oli vilkasta. Kotimaa teki tilaisuudesta aukeaman jutun.

Vuosikokous maaliskuun alussa

UKKT:n vuosikokous pidettiin 2.3.2020. Toimintakertomuksen yhteydessä todettiin, että uusi seura on päässyt hyvin liikkeelle. Vuoden 2019 lopussa seuralla oli 28 henkilöjäsentä, 22 opiskelijajäsentä ja 8 yhteisöjäsentä. Uudet jäsenet ovat edelleen lämpimästi tervetulleita. Hallituksen kokoonpanoon ei tullut muutoksia. Puheenjohtajana jatkaa Pekka Launonen, varapuheenjohtaja on Kati Tervo-Niemelä, sihteeri Arja Lusa ja rahastonhoitaja Tero Fleminch.

Ohjelmanmuutoksia

Korona-ajan rajoitusten takia Teologian ja uskonnontutkimuksen päivät jouduttiin siirtämään maaliskuulta syyskuulle. Uusi ajankohta on 10.–11.9.2020. Päivien teema on Uskonto ja yhteiskunnan haasteet . UKKT toteuttaa yhdessä Kirkon tutkimuskeskuksen kanssa kaksi työryhmää, joiden otsikkona on Uskonto, katsomus ja kasvatus muuttuvassa yhteiskunnassa . Tieteellisen seuran jäsenyys oikeuttaa alennettuun osallistumismaksuun.
Lisätietoja tästä linkistä.
– Kansainvälinen IASYM-konferenssi on toinen seuran tutkimusintressien kannalta kiinnostava tapahtuma, joka jouduttiin siirtämään. Kokous pidetään vuoden päästä 7.–10.4.2021 Helsingissä teemalla Cultivating Youth Spirituality: Faith, Nurturing and Youth Ministry.
– Sen sijaan Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatussymposium järjestetään tämän hetken tietojen mukaan alkuperäisen suunnitelman mukaan 22.10.2020 Helsingissä.

 

Aikakauskirjan valmistelu

Vuonna 2020 UKKT:n toiminnan kärkitavoite on uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tematiikkaan liittyvän tieteellisen aikakauskirjan perustaminen. Koronan aiheuttamat poikkeusolot ovat hidastaneet valmistelua ja tuottaneet hieman epävarmuutta. Tavoite on kuitenkin ennallaan, vaikka julkaiseminen tapahtuu vuoden 2021 puolella. Ensimmäisen numeron artikkelit pohjautuvat Teologian ja uskonnontutkimuksen päivillä pidettävien, UKKT:n vastuulla olevien työryhmien esityksiin. Ensimmäinen numero on printtiversio ja jatkossa aikakauskirja julkaistaan verkossa Open Access -julkaisuna.


 

UKKT

Uutiskirje syyskuu 2019

 

Seura on kohta yksivuotias

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura (UKKT) on pian vuoden ikäinen: seura perustettiin 31.10.2018. Tämän uuden yhdistyksen tavoitteena on edistää tutkimusta, joka kohdistuu erityisesti kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen sekä eri katsomusten kasvatusajatteluun ja -toimintaan. Seura on päässyt hyvin liikkeelle ja jäsenkunta on kasvanut ilahduttavasti. Syyskuussa 2019 seuralla on 27 henkilöjäsentä, 8 yhteisöjäsentä ja 22 opiskelijajäsentä. Edelleenkin kaikki uudet jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita!

Ensimmäisen vuoden toiminta

Alkuvaiheessa uudella yhdistyksellä on ollut luonnollisesti hoidettavanaan runsaasti käytännön asioita. Seuralle on avattu kotisivut (ukkt.fi). Niistä pyritään rakentamaan käyttäjien kannalta mahdollisimman toimivat, ja siksi kaikenlainen palaute on tervetullutta. Verkkosivuilla on myös lomake, jolla voi hakea seuran jäsenyyttä. Graafikko Jenni Alasimi laati seuralle liiketunnuksen ja graafisen ohjeiston ja näin UKKT:lla on nyt tunnistettava
ulkoinen ilme.

Ensimmäisen vuoden aikana päästiin myös seuran tavoitteiden mukaiseen toimintaan. UKKT järjesti maaliskuussa vuosikokouksen yhteydessä pienimuotoisen tutkimusseminaarin, jossa käsiteltiin uskonnon roolia nuorten kasvussa. Näköpiirissä on useita muitakin seminaareja, joiden järjestämisessä UKKT on mukana.

 

Tulevia tapahumia

15.11.2019 on Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivä. Kyseessä on perinteinen Diakonian tutkimuksen seuran järjestämä tilaisuus, johon UKKT tulee nyt toisena järjestäjänä mukaan. Siksi päivän nimeäkin muotoiltiin uudelleen. Seuramme jakaa tuolloin ensimmäistä kertaa tutkimusalaansa liittyvän opinnäytetyöpalkinnon. Tarkempi kuvaus palkinnon kriteereistä ja päivien ohjelmasta on kotisivuillamme erikseen.


Ensi vuoden alussa 14.-16.1.2020 järjestetään Tampereella nuoriso- ja kasvatusalan suurtapahtuma Nuori 2020. Myös UKKT on mukana sen runsaassa ohjelmatarjonnassa järjestämällä luentotilaisuuden otsikolla “Nuoret, muuttuva usko ja identiteetti Suomessa ja Euroopassa”.


19.-20.3.2020 ovat ensimmäiset Teologian ja uskonnontutkimuksen päivät, joiden järjestäjinä ovat teologiset tieteelliset seurat. Ohjelma koostuu keynote-esitelmistä ja monista työryhmistä. UKKT:n vastuulla on työryhmä, jonka teema on “Uskonto, katsomus ja kasvatus muuttuvassa yhteiskunnassa”. Työryhmien esitelmäkutsu (Call for papers) on avoin 8.11.2019 asti.

Tarkempia tietoja järjestelyistä ja ohjelmasta on päivien kotisivuilla.

Tulevista tapahtumista on vielä on syytä mainita Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatussymposium, joka pidetään 22.10.2020. Tapahtuman pääjärjestäjinä ovat Helsingin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta ja Kirkkohallitus laajapohjaisessa yhteistyössä varhaiskasvatuksen eri toimijoiden kanssa. Myös UKKT on kutsuttu mukaan symposiumin suunnittelutyöhön.

Aikakauskirja

Yksi Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran toiminnan päätavoitteissa on tieteellisen aikakauskirjan perustaminen. Tällä hetkellä tavoitteena on ensimmäisen numeron julkaiseminen syksyllä 2020. Sen artikkelit pohjautuvat Teologian ja uskonnontutkimuksen päivän työryhmämme esitelmiin. Seurassamme nähdään, että tämänkaltaiselle pääasiassa suomenkieliselle tieteelliselle aikakauskirjalle on selvästi
tarvetta. Tavoitteena on toimittaa sisällöllisesti laaja-alaista ja tieteellisesti korkeatasoista julkaisua. Parhaimmillaan se voi olla foorumi, joka palvelee laajasti sekä tutkijoita että tutkimuksesta kiinnostuneita lukijoita.