Majakka 2023

VUODEN 2023 MAJAKKA-PALKINTO BIRGIT BJÖRKROTHILLE 

 

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura on myöntänyt vuoden 2023 Majakka-opinnäytetyöpalkinnon Birgit Björkrothin maisterintutkielmalle Irja Askolan runojen välittämä yhteiskunnallinen ja teologinen näkemys lapsista ja lapsuudesta.

Björkrothin opinnäyte syntyi Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa kaupunkiteologian oppiaineessa. Tutkielmassa Irja Askolan runoja, joita on aiemmin tulkittu naisnäkökulmasta, tarkastellaan lapsuuden sosiologian ja teologian näkökulmista. Työ on tehty eettisesti ja metodisesti huolellisesti. Analyysia on kypsytelty riittävästi niin, että se tuo esille olennaisen runojen lapsuuskuvasta. Aineistosta tehtyjä havaintoja tuodaan keskusteluun moninaisten teoreettisten ja empiiristen näkökulmien kanssa. Pohdinta-luvussa analyysi tuodaan vielä uudelle tasolle, jossa löydetään kantavia teemoja ja liitetään johtopäätökset vapautuksen teologiaan ja feministiseen teologiaan.

Lisäksi kunniamaininnan saivat seuraava opinnäytteet:

Matti Korhosen maisterintutkielma Katsomusdialogia yhdessä ja eriytetysti: Integroiva kirjallisuuskatsaus eriytetyn ja integroidun katsomusopetuksen antamista dialogivalmiuksista Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta uskonnonpedagogiikan alalta osallistuu erittäin ajankohtaiseen keskusteluun kokoamalla suomalaisesta katsomusopetuksesta tehtyä tutkimusta yhteen.

Laura Oikarisen maisterintutkielma Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuus lukion katsomusaineiden oppikirjoissa Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta uskonnonpedagogiikan alalta tarkastelee sitä, miten lukion katsomusaineiden oppikirjat rakentavat tilaa kulttuuriselle ja katsomukselliselle moninaisuudelle sekä tukevat tiedonalan kielen oppimista.

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura myöntää Majakka-palkinnon vuosittain seuran tutkimusalaan liittyvälle opinnäytetyölle. Palkinto koskee yliopistojen ja korkeakoulujen pro gradu -tutkielmia ja opinnäytetöitä. Seuran tavoitteena on edistää tutkimusta, joka kohdistuu erityisesti kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen sekä eri katsomusten kasvatusajatteluun ja -toimintaan.

 

Linkki Majakka-palkitun työn tiivistelmään: https://helda.helsinki.fi/items/210914cc-4ee3-4b71-a9a3-a90409c39b7f

 

Linkki Korhosen opinnäytteeseen: https://helda.helsinki.fi/items/2b141fe0-8213-465f-a9c3-4a74f592d056

 

Linkki Oikarisen opinnäytteeseen: https://helda.helsinki.fi/items/6c1f5885-5ca0-4436-bab1-475513bfc539

 

 

Lisätietoja:

 Puheenjohtaja Jouko Porkka, + 358 405687077, jouko.porkka@diak.fi,  sihteeri Arja Lusa, +358 45 2020420, arja.lusa@knt.fi