Aikakauskirja

USKONTO, KATSOMUS JA KASVATUS – Tieteellinen aikakauskirja

 

Uskonto, katsomus ja kasvatus julkaisee tutkimusartikkeleita, katsauksia ja kirja-arvosteluja, jotka liittyvät uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimukseen. Tutkimusartikkelit julkaistaan vertaisarvioinnin perusteella. Noudatamme vertaisarvioinnissa Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen periaatteita ja tunnuksen käyttäjälle asetettuja ehtoja.

Lehden päätarkoitus on tukea ja edistää uskontojen ja katsomusten sekä kasvatuksen laaja-alaista ja monitieteellistä tutkimusta ja julkaista aihepiiriin liittyviä tieteellisiä artikkeleita ja muita kirjoituksia. Aikakauskirja on perustettu vuonna 2021. Sen taustayhteisönä on Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura

Uskonto, katsomus ja kasvatus on avoin kaikille uskontoa, katsomuksia ja kasvatusta käsitteleville kirjoituksille. Kirjoitukset voivat liittyä kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen sekä eri katsomusten kasvatusajatteluun ja toimintaan. Ne voivat tarkastella ilmiökenttää yksilöiden, kotien, koulun, seurakuntien ja muiden uskonnollisten ja katsomuksellisten yhteisöjen ja/tai yhteiskunnan näkökulmasta. Kirjoitukset voivat käsitellä niin uskonnollisuutta kuin uskonnottomuutta ja kasvatusta. 

Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Lehti ilmestyy open access -julkaisuna. Lisäksi kaksi ensimmäistä numeroa julkaistaan myös printtiversiona.

Uskonto, katsomus ja kasvatus julkaisee tutkimusartikkeleita, katsauksia ja kirja-arvosteluja. 

Tieteelliset artikkelit ovat empiirisiä, teoreettisia tai metodologisia kirjoituksia. Niiden maksimipituus on 50 000 merkkiä välilyönteineen. Artikkelit lähetetään ennen julkaisupäätöstä referee-kierrokselle niiden tieteellisen tason varmistamiseksi. Tutkimusartikkelien arvioinnissa noudatetaan vertaisarviointitunnukselle asetettuja ehtoja. 

Katsaukset-osiossa julkaistaan lyhyitä tutkimukseen liittyviä kirjoituksia. Ne voivat olla esimerkiksi väitöslektioita, tutkimusesittelyjä, ajankohtaisia tutkimuskatsauksia, tutkimusartikkelia suppeampia tieteellisiä kirjoituksia tai puheenvuoroja uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen alalta. Niiden maksimipituus on 15 000 merkkiä välilyönteineen, ellei toimituksen kanssa toisin sovita. Lektiot julkaistaan editoituna. Mukaan tulee liittää tieto väitöksen ajankohdasta ja paikasta sekä vastaväittäjästä.

Kirja-arvostelut voivat pituudeltaan lyhyitä (enintään 1500 merkkiä) tai laajempia (enintään 6 000 merkkiä). Arvioitavat kirjat voivat olla suomenkielisiä tai vieraskielisiä uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusalaan liittyviä teoksia. Uskonto, katsomus ja kasvatus ottaa mielellään vastaan ehdotuksia arvioitavista kirjoista. Ole yhteydessä toimitukseen, mikäli itselläsi on mielessä kirja, josta haluat kirjoittaa arvion. Ole yhteydessä myös, jos haluat, että itse kirjoittamasi kirjasi arvioidaan. Kirja-arvostelut ovat kirjoituksia ilman lähdeviitteitä ja lähdeluetteloa.

Artikkelit, katsaukset ja keskustelupuheenvuorot lähetetään päätoimittajalle ja toimitussihteerille. Kirjoitusten tulee noudattaa ”Ohjeet kirjoittajalle” -sivulta löytyviä kirjoittaja-ohjeita.