Majakka 2020

Opinnäytetyöpalkinto Majakka

HAKU KÄYNNISSÄ 15.10.2020 SAAKKA!

 

USKONNON, KATSOMUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKIMUSSEURAN
OPINNÄYTETYÖPALKINTO MAJAKKA 2020


Opinnäytetyöpalkinnon yleiset periaatteet

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran (UKKT) tavoitteena on edistää
tutkimusta, joka kohdistuu erityisesti kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen sekä eri
katsomusten kasvatusajatteluun ja -toimintaan. Seura jakaa vuosittain tutkimusalaansa
liittyvän opinnäytetyöpalkinnon Majakka. Palkinto koskee yliopistojen ja korkeakoulujen pro
gradu -tutkielmia ja opinnäytetöitä, ei kuitenkaan lisensiaattitöitä tai väitöskirjoja.
Opinnäytetyöpalkinto on muodoltaan kunniakirja ja majakkalyhty. Lisäksi seura tuo palkitun
opinnäytetyön esille mediassa.

Palkinnon myöntämisen kriteerit

Palkittavan opinnäytetyön valinnassa arvioidaan erityisesti sitä, ovatko saadut tulokset
uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen aihepiirin kannalta teoreettisesti tai
käytännönläheisesti merkittäviä ja innovatiivisia. Hyvä opinnäytetyö voi esimerkiksi liittää
käsiteltäviä teemoja oivaltavasti teoriaan ja aikaisempaan tietoon tai tuoda esille
käytännön ilmiöiden piiristä jonkin merkittävän uuden näkökohdan tai kehittävän avauksen.
Lisäksi palkittavan opinnäytetyön valinnassa kiinnitetään huomiota seuraaviin osaalueisiin:
• mielekäs ja perusteltu tutkimus- ja/tai kehittämistehtävä sekä siitä nousevat
relevantit tulokset
• tutkimus- ja/tai kehittämismenetelmien monipuolinen hyödyntäminen
• työn läpäisevä eettisyys
• selkeä rakenne, tasapainoinen kokonaisuus ja hyvä kieli

Palkinnon saajan valinta

Palkinnon saajaksi voidaan ehdottaa opinnäytetöitä, jotka ovat valmistuneet kilpailua
edeltäneen runsaan vuoden aikana. UKKT:n hallitus tekee päätöksen palkinnon saajasta
valmistelutyöryhmän esityksen perusteella.

UKKT:n opinnäytetyöpalkinto on perustettu vuonna 2019 ja tämänvuotinen pakinto jaetaan
Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivässä 26.11.2020. Lähetä ehdotuksesi
palkittavasta työstä 15.10.2020 mennessä Pekka Launoselle (pekkalaun@gmail.com).
Liitä mukaan ehdottamasi opinnäytetyö sähköisessä muodossa tai työn nettiosoite.
Perustele lyhyesti ehdotuksessasi, miksi juuri tämän opinnäytetyön tulisi saada UKKT:n
palkinto.