Majakka 2020

Opinnäytetyöpalkinto Majakka

RAAMISBOXI PALKITTIIN MAJAKKA-PALKINNOLLA

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura on myöntänyt vuoden 2020 Majakka-opinnäytetyöpalkinnon. Palkinnon saivat Minttu Johanssonin, Paula Piiraisen ja Julia Sundvikin opinnäytetyö Raamisboxi, toiminnallinen raamattumateriaali Tikkurilan seurakunnalle.

Opinnäytetyö liittyy vuoden 2017 uuteen rippikoulusuunnitelmaan. Työ on ajankohtainen ja innovatiivinen tarjoten konkreettisesti uutta näkökulmaa rippikoulun raamatturyhmien kehittämiseen ja isosten ohjaamiseen. Opinnäytetyö on kehittämishanke, joka pohjautuu rippikoulua koskevaan tutkimustietoon. Toiminnallinen raamattumateriaali kehitettiin tiiviissä yhteistyössä Tikkurilan seurakunnan rippikoulutyötä tekevien työntekijöiden ja isosten kanssa.

”Tekijät ovat ottaneet huomioon materiaalin käyttömahdollisuudet rippikoulun lisäksi seurakunnan muussa toiminnassa samoin kuin sen käytön paikallisen tason ohella valtakunnallisesti. Sisällöllisten seikkojen ohella on kiinnitetty huomiota myös tuotteen visuaalisuuteen”, todetaan voittajaksi valikoituneen työn valintaperusteissa.

Palkinnon saajat tekivät opinnäytteensä Diakonia-ammattikorkeakoulussa.

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura myöntää Majakka-palkinnon vuosittain seuran tutkimusalaan liittyvälle opinnäytetyölle. Palkinto koskee yliopistojen ja korkeakoulujen pro gradu -tutkielmia ja opinnäytetöitä. Seuran tavoitteena on edistää tutkimusta, joka kohdistuu erityisesti kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen sekä eri katsomusten kasvatusajatteluun ja -toimintaan.

 

Linkki opinnäytetyöhön:

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202001311876

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Pekka Launonen +358 45 2496364, pekkalaun@gmail.com Sihteeri Arja Lusa, +358 45 2020420, arja.lusa@knt.fi