Tietosuoja- ja rekisteriseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä
Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura ry

Yhteyshenkilö
puheenjohtaja Jouko Porkka
jouko.porkka@diak.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
-

Rekisterin nimi
Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran jäsenet

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Oikeutettu etu. Henkilötietoa tarvitaan, jotta seuran toimintaa voidaan toteuttaa.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Jäsenet ja heidän yhteystietonsa (osoite, sähköposti, mahdollisesti puhelinnumero)

Tietolähteet
Jäsenet itse

Tietojen luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta minnekään lukuunottamatta seuran painotuotteen lähettämistä jäsenille. Silloin jäsenten postiosoitteet toimitetaan painotalolle, joka hoitaa painotuotteen postittamisen jäsenille.

Henkilötietojen säilytysaika
Kunnes jäsen ilmoittaa haluavansa erota seurasta tai hänen jäsenmaksunsa ei enää rekisteröidy seuran tilille.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

029 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

 

Hyväksytty UKKT:n hallituksessa 7.5.2019
Puheenjohtajan yhteystiedot päivitetty 29.4.2022