Majakka, opinnäytetyöpalkinto

Opinnäytetyöpalkinto Majakka

USKONNON, KATSOMUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKIMUSSEURAN
OPINNÄYTETYÖPALKINTO MAJAKKA 2022

 

HAKU KÄYNNISSÄ 7.12.2022 klo 15 saakka

 

USKONNON, KATSOMUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKIMUSSEURAN OPINNÄYTETYÖPALKINTO MAJAKKA 2022

 

Opinnäytetyöpalkinnon yleiset periaatteet

 

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran (UKKT) tavoitteena on edistää tutkimusta, joka kohdistuu erityisesti kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen sekä eri katsomusten kasvatusajatteluun ja -toimintaan. Seura jakaa vuosittain tutkimusalaansa liittyvän opinnäytetyöpalkinnon Majakka. Palkinto koskee yliopistojen ja korkeakoulujen pro gradu -tutkielmia ja opinnäytetöitä, ei kuitenkaan lisensiaattitöitä tai väitöskirjoja. Opinnäytetyöpalkinto on muodoltaan kunniakirja ja majakkalyhty. Lisäksi seura tuo palkitun opinnäytetyön esille mediassa.

 

Palkinnon myöntämisen kriteerit

 

Palkittavan opinnäytetyön valinnassa arvioidaan erityisesti sitä, ovatko saadut tulokset uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen aihepiirin kannalta teoreettisesti tai käytännönläheisesti merkittäviä ja innovatiivisia. Hyvä opinnäytetyö voi esimerkiksi liittää käsiteltäviä teemoja oivaltavasti teoriaan ja aikaisempaan tietoon tai tuoda esille käytännön ilmiöiden piiristä jonkin merkittävän uuden näkökohdan tai kehittävän avauksen.

 

Lisäksi palkittavan opinnäytetyön valinnassa kiinnitetään huomiota seuraaviin osa-alueisiin:

•      mielekäs ja perusteltu tutkimus- ja/tai kehittämistehtävä sekä siitä nousevat relevantit tulokset

•      tutkimus- ja/tai kehittämismenetelmien monipuolinen hyödyntäminen

•      työn läpäisevä eettisyys

•      selkeä rakenne, tasapainoinen kokonaisuus ja hyvä kieli

 Palkinnon saajan valinta 

Palkinnon saajaksi voidaan ehdottaa opinnäytetöitä, jotka ovat valmistuneet 1.10.2021 jälkeen. UKKT:n hallitus tekee päätöksen palkinnon saajasta valmistelutyöryhmän esityksen perusteella.

 

UKKT:n opinnäytetyöpalkinto on perustettu vuonna 2019 ja tämänvuotinen palkinto jaetaan UKKT:n tutkimuksen päivässä 12.1.2023.

 

Lähetä ehdotuksesi palkittavasta työstä 7.12.2022 mennessä Jouko Porkalle (jouko.porkka@diak.fi). Liitä mukaan ehdottamasi opinnäytetyö sähköisessä muodossa tai työn nettiosoite. Perustele lyhyesti ehdotuksessasi, miksi juuri tämän opinnäytetyön tulisi saada UKKT:n palkinto.

 

 

Majakka-palkinto on Keramiikka Iso-Pahkalan valmistama majakkalyhty. Raidoitus on sininen ja alaosan koristelussa käytetty Kalajoen hiekkaa.