Majakka, opinnäytetyöpalkinto

Opinnäytetyöpalkinto Majakka

USKONNON, KATSOMUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKIMUSSEURAN
OPINNÄYTETYÖPALKINTO "Majakka"


Opinnäytetyöpalkinnon yleiset periaatteet


Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran (UKKT) tavoitteena on edistää tutkimusta, joka kohdistuu erityisesti kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen sekä eri katsomusten kasvatusajatteluun ja -toimintaan. Seura jakaa vuosittain tutkimusalaansa liittyvän opinnäytetyöpalkinnon, jonka nimi on Majakka. Palkinto koskee yliopistojen ja korkeakoulujen pro gradu -tutkielmia ja opinnäytetöitä, ei kuitenkaan lisensiaattitöitä tai väitöskirjoja. Opinnäytetyöpalkinto on muodoltaan kunniakirja. Lisäksi
seura tuo palkitun opinnäytetyön esille mediassa.

Palkinnon myöntämisen kriteerit


Palkittavan opinnäytetyön valinnassa arvioidaan erityisesti sitä, ovatko saadut tulokset
uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen aihepiirin kannalta teoreettisesti tai
käytännönläheisesti merkittäviä ja innovatiivisia. Hyvä opinnäytetyö voi esimerkiksi liittää
käsiteltäviä teemoja oivaltavasti teoriaan ja aikaisempaan tietoon tai tuoda esille
käytännön ilmiöiden piiristä jonkin merkittävän uuden näkökohdan tai kehittävän avauksen.

Lisäksi palkittavan opinnäytetyön valinnassa kiinnitetään huomiota seuraaviin osaalueisiin:
• mielekäs ja perusteltu tutkimus- ja/tai kehittämistehtävä sekä siitä nousevat
relevantit tulokset
• tutkimus- ja/tai kehittämismenetelmien monipuolinen hyödyntäminen
• työn läpäisevä eettisyys
• selkeä rakenne, tasapainoinen kokonaisuus ja hyvä kieli

Palkinnon saajan valinta


Palkinnon saajaksi voidaan ehdottaa opinnäytetöitä, jotka ovat valmistuneet kilpailua
edeltäneen runsaan vuoden aikana. UKKT:n hallitus tekee päätöksen palkinnon saajasta
valmistelutyöryhmän esityksen perusteella.