Majakka 2019

Palkinnon luovutti UKKT:n sihteeri Arja Lusa ja vastaanottajana oli Minna Rikkinen, Johanna Nymanin puolesta

Opinnäytetyöpalkinto Majakka jaettiin ensimmäisen kerran 

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura on myöntänyt vuoden 2019 Majakka-opinnäytetyöpalkinnon. Palkinnon sai sosionomi (YAMK) Johanna Nyman työstään Johtamisen yhteiskehittäminen verkossa. Verkkosivuston tuottaminen seurakunnan kasvatuksen työalajohtajan työn tueksi. Palkinto jaettiin nyt ensimmäisen kerran 15.11.2019 Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivässä.

Johanna Nymanin opinnäytetyön lähtökohtana ovat kirkon toiminnassa tapahtuvat muutokset, jotka asettavat haasteita myös työn johtamiselle. Kyseessä on kehittämishanke, joka keskittyy erityisesti seurakunnan kasvatustyön johtamisen kysymyksiin. Hankkeen tuotoksena on tähän erityisalueeseen keskittyvä verkkosivusto.

Nymanin opinnäytetyö on monipuolinen kokonaisuus, jossa teoreettinen tausta ja käytännön toteutus nivoutuvat hyvin yhteen. Se on toimintatutkimus, joka toteutettiin onnistuneesti yhteiskehittämisen menetelmää käyttäen. Nyman toimi laaja-alaisesti yhteistyössä alan kirkollisten organisaatioiden ja asiantuntijoiden kanssa. Tämän tutkivan ja kehittävän prosessin tuloksena luotiin verkkosivusto kasvatuksen työalajohtajille. Johanna Nymanin teki yamk-opinnäytetyönsä Lahden ammattikorkeakoulussa.

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura myöntää Majakka-palkinnon vuosittain seuran tutkimusalaan liittyvälle opinnäytetyölle. Palkinto koskee yliopistojen ja korkeakoulujen pro gradu -tutkielmia ja opinnäytetöitä. Seuran tavoitteena on edistää tutkimusta, joka kohdistuu erityisesti kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen sekä eri katsomusten kasvatusajatteluun ja -toimintaan.

 

Linkki opinnäytetyöhön: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201904014095

Linkki verkkosivustoon: https://sites.google.com/prod/view/kasvatuksenjohtaja/etusivu?fbclid=IwAR1SptW9NFyLDUwFw4qqfgK29yAkoL53rjU7gK6H7HdeyRzuOosMt8xxRtc

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Pekka Launonen +358 45 2496364, pekkalaun@gmail.com Sihteeri Arja Lusa, +358 44 5958562, arja.lusa@knt.fi