Jouko Porkasta uusi puheenjohtaja tutkimusseuralle

31.3.2022

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran vuosikokous pidettiin 30.3.2022 hybriditilaisuutena Diakin kampuksella ja Teamsissa.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Jussi Junni. Vuosikokous vahvisti edellisen toimintakauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin kuluvalle toimintavuodelle 2022. Vuosikokous päätti, että jäsenmaksu säilyy ennallaan 20€ henkilöjäseniltä ja 350€ yhteisöjäseniltä. Opiskelijajäsenyys on maksuton.

Erovuoroisten tilalle hallituksen valittiin uutena jäsenenä Arniika Kuusisto sekä uudelle kaudelle Vesa Nuorva, Arja Lusa ja Tero Fleminch (varajäsen) vuosiksi 2022 - 2024.

Seuran puheenjohtajana toiminut Pekka Launonen jätti hallituksen. Pekka on luotsannut tutkimusseuraa sen perustamisesta alkaen ja on yksi perustajajäsenistä. Vuosikokous valitsi Jouko Porkan uudeksi puheenjohtajaksi yksimielisesti.