UUSI TIETEELLINEN SEURA EDISTÄÄ USKONTOJEN, KATSOMUSTEN JA KASVATUKSEN TUTKIMUSTA

17.9.2019

Kuvassa UKKT:n hallitus
Kuvassa UKKT:n hallitus

Helsingissä perustettiin 31.10.2018 uusi tieteellinen seura, Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura. Sen tavoitteena on edistää tutkimusta, joka kohdistuu erityisesti kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen sekä eri katsomusten kasvatusajatteluun ja -toimintaan. Seura tulee järjestämään tutkimusalaansa liittyviä esitelmä- ja seminaaritilaisuuksia ja julkaisemaan alaan liittyviä tutkimuksia. Lähiajan tavoitteena on käynnistää tieteellisen aikakauskirjan julkaiseminen.

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran perustamiskokouksen osallistujat edustivat eri korkeakouluja, kasvatuksen järjestöjä ja kirkon alan toimijoita. Jo pitkään näillä eri tahoilla oli nähty tälle alalle keskittyvän tieteellisen seuran tarve. Seuran perustamista pidettiin nyt entistäkin ajankohtaisempana, kun uskontojen ja katsomusten kenttä on Suomessakin muutoksessa ja siihen liittyvälle kasvatuksen tutkimukselle on selkeästi tarvetta. Uuden seuran tavoitteena on edelleen laajentaa jäsenpohjaansa, niin että mukana ovat monipuolisesti alan tutkijat sekä eri uskontojen ja katsomusten edustajat.

Uuden seuran hallituksen puheenjohtajaksi valittiin teologian tohtori Pekka Launonen, varapuheenjohtajaksi professori Kati Tervo-Niemelä ja sihteeriksi toiminnanjohtaja Arja Lusa. Seuran ensimmäinen tutkimusseminaari pidettiin 4.3.2019 Diakonia-ammattikorkeakoulun tiloissa.  

Lisätietoja:

Pekka Launonen, +358 45 2496364, pekkalaun@gmail.com

Arja Lusa, +358 45 2020420, arja.lusa@knt.fi