UKKT Majakka palkinto 2022

TIEDOTE

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura on myöntänyt vuoden 2022 Majakka-opinnäytetyöpalkinnon Laura Hytin työlle Katsomuskasvatusmateriaalin koostaminen Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa -hankkeelle.

Opinnäyte, joka tehtiin osana Diakonia-ammattikorkeakoulun varhaiskasvatuksen ohjaajaopintoja, käsitteli varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta. Tekijä oli mukana Helsingin yliopiston hankkeessa, jossa laadittiin katsomuksellista moninaisuutta käsittelevää materiaalia varhaiskasvatukseen. Hän toimitti tuotetusta materiaalista valikoiman avoimesti varhaiskasvattajien saataville. Opinnäytetyö kuvaa toimittamiseen liittyvän arviointiprosessin käsitteellisesti, kriittisesti ja tarkasti. Toimitettu materiaali tukee murroksessa olevaa varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta, ja arviointiprosessi nostaa esille kentän haasteita sekä materiaalin arvioinnin tärkeitä näkökohtia.

Lisäksi ensimmäisen kunniamaininnan sai Susanna Andin ja Anna Hennisen työ Selviytymisseikkailu Galilean vuoristosta – Rippikoulun loppukertauksen toteutus pakopelinä ja toisen kunniamaininnan Katariina Ottossonin työ Betlehemin Rauhantulen hyödyntäminen partion katsomuskasvatuksessa. Myös nämä tekijät olivat Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoita.

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura myöntää Majakka-palkinnon vuosittain seuran tutkimusalaan liittyvälle opinnäytetyölle. Palkinto koskee yliopistojen ja korkeakoulujen pro gradu -tutkielmia ja opinnäytetöitä. Seuran tavoitteena on edistää tutkimusta, joka kohdistuu erityisesti kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen sekä eri katsomusten kasvatusajatteluun ja -toimintaan.

Linkki Majakka-palkinnon saaneeseen työhön:

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022112123433

Linkki opinnäytteessä toimitettuun materiaaliin:

https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/materiaalit/tutkimusmatkojakatsomustenmaailmaan/